Liên hệ Sitemap RSS
Đơn vị:Sở Tài chính Trà Vinh
1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản
Họ và tên: Phan Văn Trình
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 074 3867132
Điện thoại di động: 0918586502
2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản
Tên phòng: Quản lý giá - Công sản
Người phụ trách: Nghiêm Ngọc Tiên
Chức vụ: Phó phòng
Điện thoại cơ quan: 074 3863164
Điện thoại di động: 0918528210
3. Website: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/taichinh
4. Email: stctravinh@gmail.com

  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn