Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG SẢN

Tiền Giang ban hành hệ số điều chỉnh giá đất

(21/08/2012 09:02:00)

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

    Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng trong các trường hợp:
    - Xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao đất) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng có hiện trạng là đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở (phần vượt hạn mức) đối với hộ gia đình, cá nhân;
   - Xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm) đối với hộ gia đình, cá nhân;
   - Điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời kỳ ổn định trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài và hộ gia đình, cá nhân;
   - Xác định giá đất để tính thu tiền thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm) đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài.
   Hệ số điều chỉnh được quy định cho từng đường phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các huyện: Châu Thành, Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Cách tính giá đất được tính bằng cách lấy giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2012 nhân với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này. Hệ số điều chỉnh cụ thể như sau: 
    - Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp;  
    - Đối với đất ở tại nông thôn, đất sản xuất kinh doanh tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất ở tại nông thôn, đất sản xuất kinh doanh tại nông thôn;
    - Đối với đất ở tại các tuyến đường giao thông chính, đất ở tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh tại các tuyến đường giao thông chính, đất sản xuất kinh doanh tại đô thị được quy định hệ số điều chỉnh cụ thể với từng đường phố: (i) thành phố Mỹ Tho: hệ số từ 1,0 đến 1,2 lần. (ii) thị xã Gò Công: hệ số từ 1,0 đến 1,1 lần. (iii) các huyện còn lại: hệ số là 1,0 lần giá đất ở tại các tuyến đường giao thông chính, đất ở tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh tại các tuyến đường giao thông chính, đất sản xuất kinh doanh tại đô thị.
Sở Tài chính chủ trì xác định giá đất để tính đơn giá thuê đất từng dự án cụ thể; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương để giải quyết và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất; tiền thuê đất và Cục Thuế tỉnh Tiền Giang xác định thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và tính khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
    Trong các trường hợp đặc biệt, tùy theo mức độ phức tạp của từng hồ sơ, Sở Tài chính chủ trì thông qua Hội đồng định giá, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản nhà nước để lấy ý kiến trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định./.
Ghi chú:
Có thể tham khảo đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của các địa phương tại Thông tin phục vụ quản lý/ Đơn giá thuê đất thuê mặt nước

CTV

[Trở về]

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
.........................
Lớp Bồi dưỡng chính sách Tài chính đất đai (26/12/2011)
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn