Có 95 văn bản, trang 
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
61 01/2005/TT-BTNMT 13/04/2005
Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
62 117/2004/TT-BTC 07/12/2004
Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
63 198/2004/NĐ-CP 03/12/2004
Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất
64 114/2004/TT-BTC 26/11/2004
Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
65 188/2004/NĐ-CP 16/11/2004
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
66 181/2004/NĐ-CP 29/10/2004
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Thi hành Luật Đất đai 2003
67 182/2004/NĐ-CP 29/10/2004
Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
68 134/2004/QĐ-TTg 20/07/2004
Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
69 13/2003/QH11 10/12/2003
Luật số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội về đất đai
70 22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003
Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
71 132/2002/QĐ-TTg 08/10/2002
Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên.
72 71/2001/NĐ-CP 05/10/2001
Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
73 25/2001/QH10 12/07/2001
Luật số 25/2001/QH10 ngày 12/07/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
74 35/2001/TT-BTC 25/05/2001
Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/05/2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước
75 115 /2000/TT-BTC 11/12/2000
Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
76 189/2000/QĐ-BTC 24/11/2000
Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
77 38/2000/NĐ-CP 23/08/2000
Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất
78 05/2000/TT-BXD 27/06/2000
Thông tư số 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định só 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
79 04/2000/NĐ-CP 11/02/2000
Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
80 73/1999/NĐ-CP 19/08/1999
Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn