Liên hệ Sitemap RSS
In bài này
Gửi bài qua Email

Chi tiết tin tức

Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(08/05/2012 12:12:00)

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ban, ngành để xây dựng Thông tư qui định việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai. Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

   CSDL đất đai gồm các thành phần: CSDL địa chính; CSDL quy hoạch sử dụng đất; CSDL giá đất; CSDL thống kê, kiểm kê đất đai. CSDL địa chính là thành phần cơ bản của CSDL đất đai, làm cơ sở để xây dựng và định vị không gian các CSDL thành phần khác. Nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin của CSDL quy hoạch sử dụng đất, CSDL giá đất và CSDL thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định chuẩn dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, qui chuẩn dữ liệu giá đất và qui định chuẩn dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
CSDL đất đai được xây dựng theo mô hình tập trung ở cấp tỉnh và được lưu trữ, quản lý, vận hành thống nhất tại VPĐKQSDĐ cấp tỉnh.
   - CSDL đất đai trong phạm vi mỗi tỉnh được xây dựng và quản lý, vận hành tập trung, thống nhất tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Toàn bộ CSDL đất đai trong tỉnh sẽ được tập chung trong một CSDL duy nhất). VPĐKQSDĐ cấp tỉnh truy cập vào CSDL đất đai cấp tỉnh thông qua mạng LAN hoặc mạng WAN tùy thuộc vào khoảng cách địa lý giữa VPĐKQSDĐ cấp tỉnh với nơi đặt thiết bị vận hành.
   - VPĐKQSDĐ cấp huyện thông qua hạ tầng mạng (WAN/internet) truy cập vào CSDL đất đai cấp tỉnh để tác nghiệp đối với dữ liệu thuộc thẩm quyền. Các dịch vụ công, các thông tin chia sẻ với các ngành khác, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và tổ chức được thực hiện thông qua cổng thông tin đất đai cấp tỉnh.
   - UBND cấp xã truy cập vào CSDL đất đai cấp tỉnh để khai thác thông tin phục vụ yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương.
   Đối với các địa phương có điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được các tiêu chí xây dựng, quản lý, vận hành CSDL theo mô hình tập trung thì trước mắt xây dựng quản lý, vận hành CSDL độc lập cho từng huyện theo mô hình phân tán.
   - Mô hình CSDL đất đai phân tán được áp dụng đối với những VPĐKQSDĐ cấp huyện chưa có  điều kiện hạ tầng để kết nối với CSDL cấp tỉnh.
   - Mô hình CSDL đất đai phân tán tại cấp huyện được xây dựng, quản lý, vận hành độc lập (gồm thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, hệ quản trị CSDL, hệ thống thông tin đất đai để vận hành), sau đó được cập nhật vào CSDL đất đai cấp tỉnh và được đồng bộ dữ liệu với CSDL đất đai cấp tỉnh theo định kỳ trong quá trình vận hành theo qui định tại Thông tư này.
   - Trường hợp CSDL đất đai cấp tỉnh đã xây dựng có đầy đủ dữ liệu đất đai của cấp huyện thì cung cấp bản sao cho cấp huyện để sử dụng và quản lý, cập nhật đối với các dữ liệu thuộc thẩm quyền của cấp huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường, VPĐKQSDĐ truy xuất dữ liệu từ CSDL bản sao đặt tại cấp huyện để sử dụng, cập nhật biến động thường xuyên.
   Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng CSDL đất đai cấp Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng CSDL đất đai ở các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: Xây dựng kế hoạch triển khai việc xây dựng CSDL đất đai trong phạm vi toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh./.
 

CTV

[Trở về]

...
  
    TIN VIDEO     
    ẢNH     
 
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản
Giấy phép số: 45/GP-TTĐT ngày: 30/03/2010 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tân Thịnh - Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản  . Địa chỉ Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội   Điện thoại: 04.22202828 / Fax: 04.22202859 • Email: taisancong@mof.gov.vn