Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh đấu giá QSDĐ

(12/6/2018)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 04 ô đất (ô số 01, 02, 05, 06) tại Khu 11 xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, diện tích 300m2/ô.

Giá khởi điểm: 700.000 đồng/m2

Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ô

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Mua hồ sơ từ ngày 05/12/2018 đến hết 16h00 ngày 24/12/2018 tại Phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, UBND xã Tất Thắng hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh. Nộp hồ sơ tại Phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn đến hết 16h00 ngày 24/12/2018 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp theo phương thức trả giá lên..

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ

5. Thời gian, địa điểm xem đất trên thực địa: Ngày 24/12/2018 đến hết 16h00 ngày 25/12/2018 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24/12/2018 đến hết 16h00 ngày 26/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2700201006983 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – CN tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 phút ngày 27/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh P Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

ĐT: 02103.853.838; 0934.44.38.38.

 

Các tin khác