Skip to content

Tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Lào trong công tác quản lý tài sản công

(12/6/2017)

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, từ ngày 05-09/12/2017, đoàn công tác của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính Lào do bà Kasơmsy Phômmavôngsa - Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã sang trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài sản nhà nước.

image

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cục Quản lý công sản Lào, phía Bộ Tài chính Việt Nam do ông Trần Đức Thắng – Cục trưởng Cục Quản lý công sản; bà Nguyễn Thị Thoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai các hoạt động thuộc khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua.

image

2. Trao đổi kinh nghiệm về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài sản công bao gồm: Kinh nghiệm xây dựng Luật Quản lý sử dụng tài sản công và triển khai thi hành Luật, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng xe ô tô công, kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; phân cấp quản lý tài sản công giữa trung ương và địa phương trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng công trình, mua sắm, sử dụng tài sản công.; xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nói chung và quản lý, sử dụng xe ô tô công nói riêng.

image

3. Thống nhất về kế hoạch triển khai các hoạt động trong việc phát triển, hợp tác giữa hai Cục trong thời gian tới.

Theo chương trình làm việc, Đoàn công tác của Cục Quản lý công sản Lào đã đến làm việc với Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp quản lý tài sản công của địa phương quản lý khai thác tài nguyên thiên nhiên của địa phương, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

image

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, Cục Quản lý công sản Lào ghi nhận, tiếp thu để báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ CHDCND Lào trong quá trình hoàn thiện các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công tại Lào trong thời gian tới./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính