Skip to content

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

(11/20/2017)

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính.

P:\NAM 2017\2. TIN BAI\1. PHONG BAO CHI\6. Nguyen Huu Tho\Thang 11\Thu Bo truong.jpg

Theo mof.gov.vn