Skip to content

Công đoàn Bộ Tài chính. Nâng cao vai trò công tác thanh tra nhân dân

(11/20/2017)

Ngày 18/11, tại Lào Cai, Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân năm 2017 cho các cán bộ đảm nhiệm công tác này của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

DSC_0276.JPG

Ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ chương trình, các báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề: Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân theo quy định tại Nghị định 156/2016/NĐ-CP; Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá IV về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

DSC_0299.JPG

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Tài chính giới thiệu những nội dung mới về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Ảnh: Đức Minh

Trưởng ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội trình bày chuyên đề “Hoạt động của thanh tra nhân dân và nội dung mới của Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân”. Ông Mạnh cho biết, theo quy định mới, Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hoặc hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức bầu ra. Ngoài ra, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân Bộ Tài chính và những kinh nghiệm cần thiết đối với các thành viên của Ban Thanh tra Nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ giám sát cũng được ông Mạnh chia sẻ tại Hội nghị.

DSC_0304.JPG

Hội nghị có sự tham gia cửa hơn 160 cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Theo mof.gov.vn