Skip to content

Hà Nội: Thu ngân sách năm 2017 đạt 101,4% dự toán

(11/20/2017)

Theo Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách năm 2017 đạt 101,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Để thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm 2018 - 2020, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh...

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức ngày 19/11/2017, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, hiện nay, thành phố đã thu ngân sách đạt 101,4% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Trong đó theo dự kiến của cơ quan thuế, ước 30 quận, huyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm nay, dù còn 3 quận, huyện rất khó khăn.

Sở Tài chính đánh giá, cơ cấu thu của thành phố đã có chuyển biến tích cực, như thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2017, thu nội địa chiếm 90,4% so với tổng thu và dự kiến năm 2020 đạt 91,7% so với tổng thu. Một số khoản thu mang tính bền vững trong năm 2017 cũng hoàn thành vượt dự toán và tăng 25 - 26% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo ông Hà Minh Hải, qua đánh giá năm 2017, dự toán thu từ sản xuất kinh doanh không đạt. Đây là vấn đề cần được đánh giá kỹ để việc triển khai công tác này trong năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, cơ cấu thu vẫn còn thiếu bền vững, đặc biệt liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước khối trung ương.

Đối với vấn đề chi ngân sách, Sở đã xây dựng kế hoạch chi bảo đảm an sinh xã hội và dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường phân cấp, phát huy tính chủ động sáng tạo cho các đơn vị...

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội đã đề ra kế hoạch tài chính ngân sách trên địa bàn thành phố trong 3 năm 2018 - 2020 với mục tiêu phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Theo đó, Hà Nội dự kiến tổng số thu NSNN 3 năm đạt 763.947 tỷ đồng, cơ cấu nguồn thu dự kiến: Thu nội địa 697.736 tỷ đồng (chiếm 91,3%); thu từ dầu thô 3.900 tỷ đồng (chiếm 0,5%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 62.311 tỷ đồng (chiếm 8,2%).

Bên cạnh đó, kế hoạch chi ngân sách của Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 được xây dựng đảm bảo nguyên tắc giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, ưu tiên các mục tiêu bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội...

Dự kiến chi NSNN thành phố 3 năm là 296.796 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 130.725 tỷ đồng (chiếm bình quân 44% tổng chi ngân sách địa phương); chi thường xuyên 139.007 tỷ đồng (chiếm bình quân 46,8% tổng chi ngân sách địa phương).

Để thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm 2018 - 2020, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển; tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển…/.

 

Cũng theo dự báo của Sở Tài chính, đến năm 2020, số thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng thu và vượt khoản thu lớn nhất hiện nay là từ doanh nghiệp nhà nước khối trung ương. Đây là hướng đi và giải pháp cụ thể để bảo đảm cơ cấu bền vững trong thu ngân sách của thành phố.

Với sự phát triển và dự báo của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tổng thu từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào năm 2020 sẽ vượt trên 100.000 tỷ đồng.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam