Skip to content

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

(7/17/2017)

Ngày 14/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

image

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá về kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2016, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Bộ Nội vụ đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC để chấm điểm, đánh giá hằng năm đối với các bộ, ngành, địa phương. Trong 3 năm 2014, 2015, 2016 Bộ Tài chính liên tiếp xếp vị trí thứ 2/19 về CCHC trong nhóm các Bộ và cơ quan ngang Bộ. Đây là kết quả của sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực thực hiện các giải pháp CCHC của ngành Tài chính. Theo đó, qua đánh giá hằng năm của Chính phủ, kết quả xếp hạng CCHC của Bộ Tài chính được cải thiện nhanh qua các năm (năm 2012 xếp thứ 8/19; năm 2013 xếp thứ 4/19; năm 2014, 2015 và 2016 xếp thứ 2/19).

Để CCHC thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành Tài chính và được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, ngày 4/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BTC phê duyệt bộ Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính để áp dụng đánh giá kết quả CCHC đối với các đơn vị thuộc Bộ. Bộ chỉ số CCHC của Bộ Tài chính được chia thành 3 khối gồm khối Tổng cục, khối Cục, khối Vụ và được tiến hành đánh giá qua 4 bước: Tự đánh giá; Tổ chức thẩm định chuyên môn (chấm chéo); Họp Hội đồng thẩm định; Công bố kết quả đánh giá Chỉ số CCHC các đơn vị.

image

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Hữu Lợi trình bày báo cáo tại Hội nghị

Qua kết quả đánh giá cho thấy, điểm số giữa các đơn vị trong nhóm đứng đầu của các khối tương đối đồng đều, chênh lệch không nhiều (chỉ từ 0,1 đến 0,5 điểm), phần lớn các đơn vị đều đạt trên 90% điểm so với điểm tối đa, điều này cho thấy kết quả CCHC của các đơn vị là khá cao và toàn diện, kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ CCHC với các chương trình, kế hoạch cụ thể và đạt kết quả thiết thực.

Cùng với việc đánh giá về kết quả chấm điểm chỉ số CCHC, ông Ngô Hữu Lợi cũng cho biết về một số giải pháp để tiếp tục thực hiện CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh có hiệu quả và lan tỏa đến các đơn vị trong toàn hệ thống tài chính, trong đó cần tập trung triển khai các giải pháp sau đây: Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC giai đoạn 2011-2020; Tổ chức triển khai có hiệu quả, đảm bảo về chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ đã được cụ thể hóa tại các chương trình hành động của Bộ về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của CCHC, trong đó đặc biệt là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa quản lý; Tăng cường công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp của các tổ chức tư vấn, đại lý, dịch vụ tư vấn, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy và khuyến khích phát triển dịch vụ này; Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCHC để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, đồng thời có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh công tác CCHC; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá chấm điểm CCHC đối với các đơn vị thuộc Bộ.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả của công tác CCHC thời gian qua của ngành Tài chính. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian 6 tháng cuối năm công tác CCHC cần được tiếp tục chú trọng, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo ngành Tài chính tiếp tục giữ được vị trí cao trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC trong khối các Bộ, ngành. Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện bộ tiêu chí sửa đổi đánh giá kết quả chấm điểm chỉ số CCHC.

Cụ thể, đối với lĩnh vực thuế, Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2018 phải triển khai được việc kê khai hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử trong phạm vi toàn quốc. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành thì sẽ rút ngắn được thời gian làm thủ tục từ 2 -3 ngày và giảm được rất nhiều chi phí cho người nộp thuế.

Đối với ngành Hải quan, cần đẩy mạnh việc tham gia kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu với các bộ, ngành, từ đó có các kiến nghị hợp lý nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục.

Đối với KBNN cần tích cực triển khai cơ chế một cửa trong kiểm soát chi và ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch về thu – chi ngân sách.

Trong lĩnh vực quản lý nợ và đầu tư, cần tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong việc xây dựng pháp luật, thể chế, chính sách.

Về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cần hoàn thiện các nghị định về hướng dẫn, sắp xếp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là quản lý tài chính các tập đoàn, tổng công ty.

“Trong quá trình CCHC, nội dung quan trọng mà các đơn vị cũng cần phải giải quyết đó là tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

image

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận thành tích đạt được của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác CCHC, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo mof.gov.vn