Skip to content

Tăng thu hơn 1.600 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

(4/13/2018)

Nhờ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra một cách toàn diện, hết quý I năm 2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 7,85% kế hoạch của cả năm, qua đó tăng thu hơn 1.659 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh công tác thanh, kiểm tra và tiến độ thu hồi nợ thuế. Nhờ đó tính đến ngày 23/3/2018, toàn ngành đã thực hiện được 7.005 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Công tác này đã đạt 7,85% kế hoạch, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm 2017. Qua tổng hợp, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.659 tỷ đồng. Từ đó, số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 592 tỷ đồng. 

Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến 28/2/2018, toàn ngành đã thu được 6.968 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang. Trong đó: trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.677 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.290 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, sau thanh kiểm tra 34 doanh nghiệp có hoạt động liên kết trong 2 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã truy thu, truy hoàn và phạt gần 144 tỷ đồng. Cơ quan Thuế cũng đã giảm lỗ 1.018 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 604 tỷ đồng (bằng 131% so với cùng kỳ năm 2017).

Theo Báo Hải quan