Skip to content

Điện Biên: Tuyên truyền chính sách thuế qua cựu chiến binh

(4/16/2018)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế đến đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên để tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế.

Theo quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, các chính sách thuế mới cũng như những văn bản mới liên quan đến thuế, phí, lệ phí… sẽ được tuyên truyền đến đông đảo các hội viên Hội Cựu chiến binh và đến người thân của từng hội viên thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt hội, các hội nghị do Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tổ chức.

Ngoài việc tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, Cục Thuế tỉnh Điện Biên cũng sẽ có những bài viết tuyên dương các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; đồng thời cũng có những tin, bài phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế đối với đông đảo hội viên Hội Cựu chiến binh.

Nói về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, ông Bùi Mạnh Chuyển - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, ngoài nhiệm vụ chính là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế cũng rất chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế đến đông đảo người nộp thuế.

“Chúng tôi xác định, việc tuyên truyền phải đạt được mục đích giúp cho các doanh nghiệp, người dân hiểu được bản chất của thuế, mục đích sử dụng tiền thuế, lợi ích từ tiền thuế mà mỗi người dân được hưởng và lợi ích chung toàn xã hội”, ông Chuyển nói.

Bên cạnh việc đưa chính sách thuế đến với người nộp thuế, công tác quyên truyền còn cung cấp, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế các thông tin về nội dung, chính sách thuế, các cải cách về thủ tục hành chính thuế. Tạo lập mối quan hệ bình đẳng, thân thiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo hướng người nộp thuế là người được phục vụ, là khách hàng của cơ quan thuế.

“Nhờ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, những năm qua Cục Thuế tỉnh Điện Biên luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thành tích trên có sự đóng góp hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế trong đó có cả các doanh nghiệp là hội viên của Hội Cựu chiến binh”, ông Chuyển nói./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam