Skip to content

Cao Bằng: Năm 2017, tiết kiệm chi ngân sách trên 133 tỷ đồng

(3/12/2018)

UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2017 nhờ thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị sử dụng, quản lý ngân sách nhà nước của tỉnh đã tiết kiệm chi với tổng kinh phí là 133 tỷ 513 triệu đồng.

Trong đó, tỉnh Cao Bằng thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, với tổng kinh phí tiết kiệm được trên 106 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện, nước, công tác phí các cơ quan, đơn vị được 6 tỷ 150 triệu đồng;

Tiết  kiệm qua thẩm định dự toán, thực hiện đấu thầu, thẩm tra phê duyệt quyết toán các công trình, dự án xây dựng được 11 tỷ 270 triệu đồng.

Các doanh nghiệp nhà nước tiết kiệm, chống lãng phí về chi phí, giá thành sản xuất được 2 tỷ 895 triệu đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 7 tỷ 149 triệu đồng.

Nguồn kinh phí tiết kiệm được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam