Skip to content

Xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi mua, bán nhà ở xã hội

(5/14/2018)

Xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi mua, bán nhà ở xã hội

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi người mua, thuê mua, muốn bán lại nhà ở xã hội.

M:\bbk\1405\Xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi mua, bán nhà ở xã hội _ Báo Hải Quan_files\DSC0335.JPG

 

Theo đó, người mua, thuê mua nhà ở xã hội, muốn bán nhà ở xã hội (đủ điều kiện và được phép bán theo quy định về pháp luật nhà ở) cho các đối tượng có nhu cầu thì phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; nộp 100% tiền sử dụng đất nếu bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại nhà ở xã hội.

Cơ quan tài chính chủ trì xây dựng và trình UBND cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Hiện nay, tại TP. Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đang soạn thảo dự thảo quy định về quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố thuộc hai loại hình sở hữu nhà nước (Nhà nước đầu tư) và không thuộc sở hữu nhà nước (tư nhân đầu tư).

Người sử dụng chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm (kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua), nếu có nhu cầu bán thì hộ đó chỉ được bán lại cho Nhà nước (nhà do Nhà nước đầu tư) và chủ dự án xây dựng (nhà do tư nhân đầu tư).

      Theo: Báo Hải quan