Skip to content

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(12/13/2017)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác