Skip to content

Bộ Tài chính xin ý kiến d/thảo Quyết định của TTCP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ q/lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị SNCL, doanh nghiệp nhà nước

(3/7/2017)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác