Skip to content

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

(6/13/2017)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác