Skip to content

Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

(1/29/2018)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác