Skip to content

Thông báo: Mở Lớp tập huấn “Cơ chế tự chủ tài chính và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm; hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí”

(8/10/2017)

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính hiểu rõ về: (i) Cơ chế tự chủ tài chính, sử dụng vốn nhà nước để mua sắm; (ii) Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí, danh mục phí, lệ phí; những quy định về miễn, giảm phí, lệ phí; nội dung quản lý, sử dụng phí, lệ phí; quyền, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan, theo quy định của Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) được sự đồng ý của Cục Quản lý công sản tổ chức “Cơ chế tự chủ tài chính và sử dụng vốn nhà nước để mua sắm; hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí” với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh: Thứ 5 và thứ 6 ngày 21 - 22/9/2017;

- Lớp tập huấn tại TP. Hà Nội: Thứ 5 và thứ 6 ngày 28 - 29/9/2017.

Đối tượng tham gia: Cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp công lập; Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước…; Cá nhân, đơn vị có liên quan đến nội dung tập huấn.

Giảng viên: Lãnh đạo cấp Phòng của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính (là các cán bộ trực tiếp tham gia chủ trì soạn thảo các văn bản pháp luật nêu trên).

Đăng ký: Quý Cơ quan, đơn vị vui lòng gửi Phiếu đăng ký theo đường bưu điện/email hoặc đăng ký qua điện thoại:

Địa chỉ: Trung tâm DPAS - Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

VPGD:   Số 04, ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại:   Hotline: 096.8257227

- Lớp tập huấn tại TP. Hà Nội: 04.62627888 (máy lẻ: 120/125); 024.62783316; 0912567313.

- Lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh: 024.62627888 (máy lẻ: 117/119); 0934473686; 0965882686.

Email:   kehoach-dpas-qlcs@mof.gov.vn

Chi tiết theo Thông báo và Phiếu đăng ký (đính kèm).

 

Các tin khác