Skip to content
Thông báo hàng hóa tồn đọng

Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: thông báo tìm chủ hàng tồn đọng
(17/09/2018)

Hiện nay, có các lô hàng đang nằm trong khu vực giám sát của Chi cục đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan: Can nhựa, Bông thuỷ tinh, Cuộn vải màu trắng

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng
(14/09/2018)

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVIII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: phối hợp công tác đăng thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng
(14/09/2018)

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVIII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: phối hợp công tác đăng thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng

Chi cục Hải quan CK cảng Quy Nhơn: Thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng tại cảng Quy Nhơn
(06/09/2018)

Hiện nay, có 02 container nhập khẩu tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Quy Nhơn

Chi cục Hải quan CK cảng Cái Mép - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Thông báo hàng tồn đọng
(17/08/2018)

Hiện nay tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) tồn đọng 02 container

Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng: thông báo hàng hoá tồn đọng
(10/08/2018)

01 lô hàng hóa tồn đọng quá thời hạn quy định