Skip to content
Quản lý, sử dụng và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
115/2017/QH1421/06/2017Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
234/2016/TT-BTC26/02/2016Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
335/2016/TT-BTC26/02/2016Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
408/2016/QĐ-TTg26/02/2016Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
504/2016/NĐ-CP06/01/2016Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
6198/2013/TT-BTC 20/12/2013Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
787/2010/TT-BTC15/06/2010Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc
817/2007/CT-TTg25/07/2007Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản Lý dự án sử dụng vốn nhà nước