Skip to content
Tin tức sự kiện

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
(14/08/2018)

Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn Luật, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể:

Giảm khung giá tính thuế tối thiểu với nguyên liệu làm gốm sứ
(14/08/2018)

Nội dung này được Bộ Tài chính đề cập trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Bộ Tài chính được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
(14/08/2018)

Theo quy định mới ban hành, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDL quốc gia.

Thuế Tài sản: Cần chọn mức thuế phù hợp với Việt Nam
(14/08/2018)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, ngành và nhân dân đối với Dự án Luật thuế Tài sản, lien quan đến vấn đề này, TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cũng đã có những chia sẽ về Dự án Luật này dưới nhiều giác độ.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
(08/08/2018)

Ngày 06/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ninh Bình
(06/08/2018)

Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn Luật, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. Cụ thể:

Hải Dương ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(03/08/2018)

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/QH13 ngày 21/6/2017, căn cứ quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; ngày 11/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã có Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2018.

Thành phố Hải Phòng: Phân cấp trong quản lý tài sản công
(02/08/2018)

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Theo đó:

Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
(20/07/2018)

Ngày 06/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Lào Cai: Ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
(16/07/2018)

Ngày 21/6/2018, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.