Skip to content
Tin tức sự kiện

Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
(14/12/2017)

Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh
(14/12/2017)

Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc Quy định các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lâm Đồng: Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017 - 2020
(14/12/2017)

Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 7850/KH-UBND về việc phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng: Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018
(14/12/2017)

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng: Phân quyền nhập dữ liệu tài sản nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Bộ vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
(14/12/2017)

Ngày 22/11/2017, Bộ Xây dựng có Công văn số 245/BXD-KHTC về việc phân quyền nhập dữ liệu tài sản nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Một số nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình theo hình thức hợp đồng BOT
(13/12/2017)

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Bắc Ninh: Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2017 (đợt 2)
(13/12/2017)

Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017 (đợt 2).

Đà Nẵng: Quy định giá đất ở tái định cư tại các Khu dân cư trên địa bàn thành phố
(13/12/2017)

Ngày 13/11/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 6378/QĐ-UBND quy định giá đất ở tái định cư tại các Khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Tuyên Quang: Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
(13/12/2017)

Ngày 16/11/2017, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thanh Hóa: Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017 - 2020
(13/12/2017)

Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4516/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.