Skip to content
Tin tức sự kiện

Tiền Giang: Tiếp tục ban hành danh mục đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện giao vốn theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC
(21/07/2017)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 30/6/2017, tỉnh Tiền Giang đã ban hành Thông báo số 176/TB-UBND về việc thông báo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện giao vốn theo cơ chế doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh.

Khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
(21/07/2017)

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 chia đơn vị sự nghiệp công lập thành hai loại hình: đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính. Hai loại hình đơn vị sự nghiệp này có hai cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước (nay gọi là tài sản công) khác nhau; cụ thể:

Cục Thuế TP. Hà Nội: Thực hiện hàng loạt chuyên đề tăng thu ngân sách
(21/07/2017)

Năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ tăng thu từ 12 - 14 nghìn tỷ đồng so với dự toán được giao.

Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo đề xuất hai phương án khoán xe công
(21/07/2017)

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, trong đó quy định tiêu chuẩn, định mức xe ôtô được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước (kể cả viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định của pháp luật).

Kết quả cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thuế
(21/07/2017)

Thực hiện mục tiêu cải cách TTHC tại các Nghị quyết của Chính Phủ và theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động với 08 nhiệm vụ, 32 giải pháp và 80 sản phẩm đầu ra. Với sự quyết tâm, nỗ lực toàn ngành thuế, 6 tháng đầu năm 2017 ngành thuế đã đạt được kết quả như sau:

Quản lý hiệu quả tài sản công góp phần thúc đẩy tăng trưởng
(21/07/2017)

Việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công (TSC) luôn được Chính phủ đặt lên hàng đầu. Để làm được điều này, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là hết sức cần thiết. Hàng loạt những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và sắp được sửa đổi kỳ vọng sẽ thiết lập một hành lang kín kẽ hơn trong quản lý, sử dụng TSC, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra.

Quảng Ninh : Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc tỉnh.
(20/07/2017)

Ngày 22/6/2017, UBND Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 2380/QĐ-UBND quy định về quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc tỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Quy chế Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước
(20/07/2017)

Ngày 27/6/2017, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND về quy chế Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Thu hồi và giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(19/07/2017)

Ngày 30/6/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND và Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bộ Công thương phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước cấp Bộ năm 2017
(19/07/2017)

Ngày 22/6/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2274/QĐ-BCT về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ năm 2017.