Skip to content
Tin tức sự kiện

Hòa Bình: Tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng
(20/09/2017)

Trong 02 ngày (14-15/9/2017) Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình kết hợp với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và DV về tài sản (DPAS)- Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn Phần mềm Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với sự tham gia của các cán bộ đến từ Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế hạ tầng cấp huyện.

Yên Bái: Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
(20/09/2017)

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng: Quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn
(20/09/2017)

Ngày 25/8/2017, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố.

Bộ Công An: Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung
(19/09/2017)

Ngày 18/8/2017, Bộ Công Ban hành Quyết định số 3001/QĐ-BCA-H41 về danh mục tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân.

Vĩnh Phúc: Thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
(19/09/2017)

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định về thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Vĩnh Phúc: Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
(19/09/2017)

Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Kon Tum: Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
(19/09/2017)

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 07/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Ninh Thuận công bố thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý giá và công sản
(19/09/2017)

Nhằm tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước và nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính được đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời, ngày 26/6/2017, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh.

Hướng dẫn việc xác định giá trị hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc q/lý, sử dụng số tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
(15/09/2017)

Ngày 02/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

An Giang: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
(15/09/2017)

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh.