Skip to content
Tin tức sự kiện

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố
(21/11/2017)

Ngày 16/10/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Tây Ninh: Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa có giá trị dưới 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước
(21/11/2017)

Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Giao chi tiết kế hoạch vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017
(21/11/2017)

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3233/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017.

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp
(21/11/2017)

Ngày 15/9/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Hà Nội: Thu ngân sách năm 2017 đạt 101,4% dự toán
(20/11/2017)

Theo Sở Tài chính Hà Nội, tổng thu ngân sách năm 2017 đạt 101,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Để thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm 2018 - 2020, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh...

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/2017)

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính.

Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi): Ba điểm mới quan trọng
(20/11/2017)

Trong dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính vừa được công bố, có nhiều điểm mới, tích cực. Trong số này, có ba điểm mới mà theo người viết, cần được tập trung nhiều hơn. Đó là chi phí thuế; quản lý thuế đối với thương mại điện tử và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (liên quan đến BEPS - lách thuế của các công ty đa quốc gia).

Công đoàn Bộ Tài chính. Nâng cao vai trò công tác thanh tra nhân dân
(20/11/2017)

Ngày 18/11, tại Lào Cai, Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân năm 2017 cho các cán bộ đảm nhiệm công tác này của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Long An sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất 5 năm (2015-2019)
(20/11/2017)

Ngày 21/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh.

Quảng Ninh: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên
(20/11/2017)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh.