Skip to content
Tin tức sự kiện

Lào Cai: Ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
(16/07/2018)

Ngày 21/6/2018, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.

Thu hồi 641 cơ sở nhà đất trụ sở công
(25/06/2018)

Các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính sự nghiệp trong việc quản lý, sử dụng trụ sở, cơ bản các trụ sở đã được sử dụng đúng mục đích.

Ninh Thuận: Hướng dẫn chính sách thuế cho DN điện gió, điện mặt trời
(25/06/2018)

Đại diện Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, tính đến nay trên địa bàn có tổng số 30 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực.

Phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
(25/06/2018)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Một số điểm mới về chế độ quản lý, tính HM, KH TSCĐ tại CQNN, ĐVSNCL, các tổ chức có sử dụng NSNN và TSCĐ do NN giao cho DN quản lý không tính thành phần vốn NN tại DN
(22/06/2018)

Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn tại doanh nghiệp.

Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC và xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức lĩnh vực y tế
(16/06/2018)

Ngày 14/6/2018, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC và lấy ý kiến một số dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực y tế.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Chính sách tài chính góp phần phòng, chống tham nhũng
(08/06/2018)

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều dự án luật góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
(08/06/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Hướng dẫn mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định
(08/06/2018)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.