Skip to content
Tin tức sự kiện

Hà Nội: Tăng cường việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trong quản lý, sử dụng tài sản công
(24/04/2019)

Ngày 22/3/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Thành phố.

Bến Tre: Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh
(22/04/2019)

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Trao quyết định bổ nhiệm ông La Văn Thịnh làm Cục trưởng Cục Quản lý Công sản
(18/04/2019)

Chiều 17/4, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý công sản đối với ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

Sóc Trăng: Quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp
(05/04/2019)

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp; theo đó:

Lạng Sơn: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh
(28/03/2019)

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum: Quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh
(25/03/2019)

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh; theo đó:

Bộ Tài chính: Phân cấp thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản
(21/03/2019)

Ngày 19/02/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-BTC phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ; theo đó:

Quản lý, sử dụng tài sản công trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
(19/03/2019)

Ngày 21/02/20189, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Đà Nẵng: Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao
(15/03/2019)

Ngày 14/02/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Đồng Nai: Phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh
(11/03/2019)

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo đó: