Skip to content
Tin tức sự kiện

Một số điểm mới về chế độ quản lý, tính HM, KH TSCĐ tại CQNN, ĐVSNCL, các tổ chức có sử dụng NSNN và TSCĐ do NN giao cho DN quản lý không tính thành phần vốn NN tại DN
(22/06/2018)

Ngày 07/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn tại doanh nghiệp.

Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC và xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức lĩnh vực y tế
(16/06/2018)

Ngày 14/6/2018, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC và lấy ý kiến một số dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực y tế.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Chính sách tài chính góp phần phòng, chống tham nhũng
(08/06/2018)

Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều dự án luật góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
(08/06/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Hướng dẫn mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định
(08/06/2018)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thuế GTGT ở Việt Nam đang thấp hơn trung bình khu vực và thế giới
(17/05/2018)

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho rằng tăng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) sẽ giúp tăng tỷ trọng thu nội địa, điều tiết hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu.

Đề xuất xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng y tế
(17/05/2018)

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành y tế.

Đề xuất đầu tư 3 dự án phát triển hạ tầng giao thông đường thủy theo hình thức PPP
(17/05/2018)

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, công bố đầu tư 3 dự án phát triển hạ tầng theo hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Đấu giá quyền sử dụng đất không thành công, vẫn phải thanh toán chi phí
(14/05/2018)

Có ý kiến gửi về Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính hỏi về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, liệu có phải thanh toán chi phí gồm 2 phần đấu giá thành và đấu giá không thành hay không, khi hợp đồng thuê bán gồm có nhiều lô đất nhưng đấu giá thành công chỉ một phần?