Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách với nguyên tắc “kép”
Đổi mới cơ chế phân cấp ngân sách

Tin mới nhất

|

Xem nhiều nhất

Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng
Bắc Ninh: “Lợi ích kép” từ đấu thầu qua mạng
Hà Nội cần xác định rõ quỹ đất dành cho nhà ở xã
Phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp 532 cơ sở nhà, đất trong giai đoạn 2021-2030
Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bênh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bênh hiểm nghèo
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19