Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam: Đấu giá QSD111,8m2 đất tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

22:15 | 01/12/2021 Print
Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại số 135 Phan Thanh Giản, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: 181 Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An
4. Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh 2 Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (88 Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
5. Tên đơn vị có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: 38 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
7. Nội dung tài sản bán: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại số 135 Phan Thanh Giản, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 29-11-2021 07:30 đến ngày: 20-12-2021 16:30
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 09-12-2021 07:30 đến ngày: 17-12-2021 16:30
10. Thời gian bán đấu giá: 23-12-2021 10:30
11. Số điện thoại liên hệ: 0966607744
12. Địa chỉ Email: trungnguyen762005@yahoo.com
13. Mã chuyển khoản: Thanhnam1992911
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công