Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam: Đấu giá QSD111,8m2 đất tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

22:15 | 01/12/2021 Print
Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại số 135 Phan Thanh Giản, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam