Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ: Niêm yết giá thanh lý các tài sản thu hồi hư hỏng

12:19 | 27/12/2021 Print
Niêm yết giá thanh lý các tài sản thu hồi hư hỏng, không còn sử dụng, các vật tư thu hồi thuộc công trình sửa chữa Trường Mầm non Phước Thạnh
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam