Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa: Đấu giá lô ván ép là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

10:59 | 28/12/2021 Print
Đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (Theo danh sách đính kèm) (Lô ván ép)
Cục Kiểm tra sau thông quan- Tổng cục Hải quan

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam