Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hà Tĩnh: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

12:23 | 06/01/2022 Print
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạoThông. (Thông tin chi tiết tại quyết định).
0000-00-00 00:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam