Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Quảng Ninh: Đấu giá lô hàng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

11:35 | 06/01/2022 Print
Đấu giá lô hàng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam