Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát: Đấu giá 442,5m2 đất ở đô thị tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

23:21 | 06/01/2022 Print
Đấu giá cơ sở nhà, đất Nhà văn hóa Quang Vinh, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lạc Sơn

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam