Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát: Đấu giá cơ sở nhà, đất Trường mầm non xã Ngọc Lâu thuộc xóm Đèn (xóm Khộp Đèn mới), xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

23:23 | 06/01/2022 Print
Đấu giá cơ sở nhà, đất Trường mầm non xã Ngọc Lâu (cơ sở xóm Đèn, nay sáp nhập thành xóm Khộp Đèn) xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lạc Sơn

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam