Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai: Đấu giá 106 xe mô tô, gắn máy không bị đục phá, sữa chữa số khung, số máy và 65 xe mô tô, gắn máy lắp ráp, độ chế, thay đổi kiểu dáng, cũ nát

11:08 | 07/01/2022 Print
Đấu giá 106 xe mô tô, gắn máy không bị đục phá, sữa chữa số khung, số máy và 65 xe mô tô, gắn máy lắp ráp, độ chế, thay đổi kiểu dáng, cũ nát.
Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam