Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Quận Bình Thạnh: Tạm hoãn bán vật tư thu hồi của cầu liên phường 2 – 15, quận Bình Thạnh

07:40 | 28/01/2022 Print
Tạm hoãn bán vật tư thu hồi của cầu liên phường 2 – 15, quận Bình Thạnh. Bao gồm: Thép I500 dài 12m, Thép I500 dài 10.96m, Thép H300 dài 1.2m.
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Quận Bình Thạnh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam