Công văn số 20/DPAS-TVDV ngày 09/6/2015 về việc triển khai chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước < 500 triệu

00:00 | 09/06/2015 Print
Công văn số 20/DPAS-TVDV ngày 09/6/2015 về việc triển khai chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước < 500 triệu
D:daugia2015-06-09�05.jpg

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam