Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam: Bán đấu giá tàu kéo Tân Cảng số 02 và tàu cao tốc chở khách Tân Cảng 09

13:32 | 21/04/2022 Print
Bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn gồm: Tài sản 1: Tàu kéo Tân Cảng số 02 (Số đăng ký: SG-6899) Tài sản 2: Tàu cao tốc chở khách Tân Cảng 09 (Số đăng ký: SG-6101)
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam