Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa: Bán đấu giá 3,255 m3 gỗ xẻ hộp nhóm V các loại

17:26 | 28/04/2022 Print
Bán đấu giá 3,255 m3 gỗ xẻ hộp nhóm V các loại, bao gồm các loại gỗ: Chò xót, Giẻ, Giẻ mỡ gà.
Hạt Kiểm lâm Cam Ranh.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam