Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng: Bán đấu giá 10,057 m3 gỗ nhóm 3

14:24 | 09/05/2022 Print
Bán đấu giá lô gỗ 10,057 m3 gỗ nhóm 3. Khối lượng gỗ, củi tận dụng các móng trụ tuyến cáp số 7 và 8 thuộc Dự án Bana Hills Resort & Residences.
2022-05-16 14:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam