Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định: Đấu giá quyền thuê sử dụng 70m2 mặt bằng đất trống của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định

16:26 | 10/05/2022 Print
Đấu giá quyền thuê sử dụng 70m2 mặt bằng đất trống của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam