Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hải Phòng: Đấu giá gạo và thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019, 2020

17:11 | 11/05/2022 Print
Đấu giá tài sản gồm: 6.441.640 kg gạo Nam Bộ loại 15% tấm sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho Dự trữ Quốc gia năm 2020 (gồm 12 đơn vị tài sản, bán riêng lẻ theo từng đơn vị tài sản) và 2.200.000 kg thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019, nhập kho Dự trữ Quốc gia năm 2019 (gồm 03 đơn vị tài sản, bán riêng lẻ theo từng đơn vị tài sản). Chi tiết từng đơn vị tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá và thông báo đấu giá số 02/TTĐG-TB ngày 11/05/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam