Trường THCS Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội: Niêm yết giá tài sản là công cụ dụng cụ hỏng hết khấu hao

15:53 | 30/05/2022 Print
Niêm yết giá tài sản là công cụ dụng cụ hỏng hết khấu hao là ghế xoay, ghế họp, máy in, bộ mix, cột cờ...
2022-06-06 09:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam