Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam: Bán đấu giá cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang

14:02 | 30/05/2022 Print
Bán đấu giá cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang
Viễn thông Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam