Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh: Bán đấu giá 02 lô tài sản gồm điện thoại di động, ghe gỗ, máy chạy, xe mô tô...

14:00 | 30/05/2022 Print
Bán đấu giá 02 lô tài sản bán chung gồm: Lô 1: Điện thoại di động, ghe gỗ, máy chạy, máy bơm các loại, ống nhựa, cát. Lô 2: Bán đấu giá phế liệu gồm 311 chiếc xe mô tô; 06 chiếc xe ba bánh; máy thái thịt mini; máy cắt thịt lát và máy ép ly.
Công an Thành phố Thủ Đức

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam