Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội: Bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Thủy điện Sơn La

14:56 | 02/06/2022 Print
Bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Thủy điện Sơn La gồm: Lô 01: Vật tư thiết bị chậm luân chuyển, thu hồi dự án đã qua sử dụng và vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố, các trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ hỏng hóc không có nhu cầu sử dụng. Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm thông báo này. Lô 02: Phương tiện cơ giới đã qua sử dụng. Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm thông báo này. Việc đấu giá thực hiện bán riêng lẻ từng lô tài sản.
Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam