Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành: Đấu giá quyền thuê mặt bằng lắp đặt trạm thông tin thuộc Bệnh viện đa khoa Đông Anh

23:08 | 02/06/2022 Print
Đấu giá quyền thuê mặt bằng lắp đặt trạm thông tin di chuyển (trạm BTS) tại mái tầng 9 nhà kỹ thuật 9 tầng thuộc Bệnh viện đa khoa Đông Anh
Bệnh viện đa khoa Đông Anh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam