Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước: Đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất thuộc Khu dân cư Trường Tiểu học Phú Nghĩa

16:22 | 10/06/2022 Print
Đấu giá QSD 21 lô đất thuộc Khu dân cư Trường Tiểu học Phú Nghĩa
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam