Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá quyền thu phí chợ Gia Thuận

16:17 | 10/06/2022 Print
Đấu giá quyền thu phí chợ Gia Thuận - Thời gian thu phí 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam