Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Bán đấu giá 3 xe ô tô thuộc quản lý của Học viện Dân tộc

11:34 | 13/06/2022 Print
Bán đấu giá lô tài sản gồm 03 chiếc xe ô tô thanh lý, gồm: Xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát: 29A-042.84; Xe ô tô Mercedez biển kiểm soát: 29A-042.63; Xe ô tô Ford biển kiểm soát: 31A-6633 tài sản thuộc quản lý của Học viện Dân tộc.
Học viện Dân tộc

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam